Chuyên mục: Các phòng ban

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tích hợp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

      Thực hiện kế hoạch 181/KH-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo tích hợp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho 63 tỉnh…