Category: Các phòng ban

Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ với Trường ĐH Victoria Wellington (New Zealand)chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. – Phòng GDCN & ĐH

[ad_1] Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ với Trường ĐH Victoria Wellington (New Zealand)chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. – Phòng GDCN…
Sáng ngày 24/5/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần IX – năm 2016” tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

[ad_1] Cập nhật: 13:9, 25/5/2016 Lượt đọc: 100 Sáng ngày 24/5/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần…
Hội thi “Chúng em bảo vệ môi trường” Năm 2016

[ad_1] HỘI THI “CHÚNG EM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” Năm 2016        Nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hành động tuân thủ pháp luật Bảo vệ môi trường cho học sinh thành phố. Tạo sân…
Đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào kiểm tra tổng kết 3 năm thực hiện cho trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ. Kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg và công tác quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập

[ad_1] Cập nhật: 14:28, 26/9/2017 Lượt đọc: 112 Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2017, ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2017, phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo đã đón đoàn Bộ…
Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT cho CBQL, GVMN cốt cán”

[ad_1] Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2017-2018 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số…