Giáo viên phải phát triển tiềm năng sáng tạo cho người học

Giáo viên phải phát triển tiềm năng sáng tạo cho người học


GD&TĐ – Dạy học phát triển năng lực sáng tạo sẽ phát triển các tiềm năng sáng tạo của học sinh, giúp các em trở thành những cá nhân sáng tạo. Đồng thời qua đó tạo điều kiện để học sinh làm chủ quá trình học tập của bản thân, tự kiểm soát quá trình họp tập, sáng tạo, hứng thú và đam mê học tập… Tuy nhiên, để dạy và học sáng tạo đạt hiệu quả thì giáo viên đóng vai trò quyết định trong quá trình giáo dục.


Source link

Share this post

Post Comment