Kiên Giang: Cô giáo chống tiêu cực được khôi phục chức hiệu trưởng

Kiên Giang: Cô giáo chống tiêu cực được khôi phục chức hiệu trưởng


Cô Nguyễn Hoài Thu, người chống tiêu cực được “minh oan” và khôi phục chức vụ hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.


Source link

Share this post

Post Comment