“Nhân viên hành chính cũng giới thiệu là giáo sư, tiến sĩ”

“Nhân viên hành chính cũng giới thiệu là giáo sư, tiến sĩ”

[ad_1]

Tôi biết nhiều người làm hành chính cũng giới thiệu học vị tiến sĩ, giáo sư…

[ad_2]

Source link

Share this post