Nhìn khác vụ thủ khoa nuôi lợn: “”Cô gái này quá nhát””

Nhìn khác vụ thủ khoa nuôi lợn: “”Cô gái này quá nhát””


Hiệu trưởng trường đại học Thành Tây cho rằng Hà quá nhút nhát, không dám xông ra thực tế thực tiễn để làm việc.


Source link

Share this post

Post Comment