Phụ huynh chịu mua máy chiếu, cô giáo than không có laptop?

Phụ huynh chịu mua máy chiếu, cô giáo than không có laptop?

[ad_1]

Họp phụ huynh, cô giáo lớp 1 than không có laptop để soạn bài. Dự kiến mỗi phụ huynh học sinh sẽ phải đóng 1 triệu đồng để mua máy chiếu, laptop cho cô.

[ad_2]

Source link

Share this post