Rớt nước mắt “những đôi chân trần bé nhỏ” giữa giá lạnh

Rớt nước mắt “những đôi chân trần bé nhỏ” giữa giá lạnh

[ad_1]

Mùa này miền ngược lạnh đến tê tái! Những đứa trẻ theo mẹ theo cô đến trường, đứa chân trần, đứa dép tổ ong… Sao mà thương đến thế!

[ad_2]

Source link

Share this post